BIBLIOTHEEK LICHTERVELDE

SNEL NAAR

ACTUEEL IN DE BIBLIOTHEEK

RECENTE INFO

NIEUWE BIBRAAD GEÏNSTALLEERD

Op woensdag 15 mei werd de nieuwe bibliotheekraad geïnstalleerd. Kaat Lapere werd aangesteld als nieuwe voorzitster en Guy Beeusaert blijft ondervoorzitter. Andere leden zijn: voor de politieke fracties: Isabelle Deseyne (CD&V), Steven Kindt (CD&V), Katrien Lepoutre (CD&V) Bart Verhaeghe (CD&V), Kim De Poortere (SOMM), Roland Verdonck (SOMM), Trees Vandecappelle (N-VA)

voor de gebruikers: Eric Beernaert, Tonia Beernaert, Guy Beeusaert, Kaat Lapere, Nancy Verschoot, Karin Wynsberghe,

Ambtshalve lid: Ria Beeusaert-Pattyn (burgemeester), Luc Haeghebaert (bibliothecaris).

Ontbreken op de foto: Heidi De Munck (Open-VLD) en Jan De Decker (CD&V)

Er zijn nog drie plaatsen vacant bij de gebruikers. Geïnteresseerden sturen een mail naar college@lichtervelde.beKOMENDE ACTIVITEITEN

BOEKSTARTDAG

Op vrijdag 18 mei is er de boekstartdag in de bib, een dagje vroeger dan de officiële boekstartdag. Vrijwilligers zullen verhalen voorlezen voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Voor de gelegenheid zijn er nieuwe zitkussens aangekocht die voor de eerste keer zullen gebruikt worden. Welkom om 18.00 u.

Voor deze activiteit wordt samengewerkt met 'Het Huis van het Kind'.

Cinébib-voorstelling

Op donderdag 29 augustus wordt in samenwerking met Mooov opnieuw een filmvoorstelling georganiseerd in cinema De Keizer. Er werd gekozen voor een Indonesische film 'Marline the Murderer in four Acts' Het is een film waarin de emancipatie van de vrouw in het overwegend Islamitisch Indonesië centraal staat.

Er wordt samengewerkt met een organisatie die zich inzet voor Indonesië.

De trailer: https://www.cinenews.be/nl/films/marlina-the-murderer-in-four-acts/videos/trailers/


WAT VOORBIJ IS

Hilde Vandermeeren te gast

Op woensdag 6 maart kwam Hilde Vandermeeren voor een dertigtal aanwezigen een boeiende uiteenzetting geven over haar thrillers.


Riet Wille

Riet Wille te gast voor de leerlingen van het tweede leerjaar op 12 maart. De kinderen kregen de kans om de vele rijmpjes en raadseltjes aan te vullen en deden dit met groot enthousiasme.


Kathleen Amant

Op donderdag 14 maart gaf Kathleen Amant, bekend van de Anna-boeken en Heksje Mimi, maar liefst vijf lezingen voor de kinderen van de derde kleuterklas. De kinderen konden ook hun tekentalenten tonen en mochten zelf een Heksje Mimi tekenen.

Geslaagd Voorleesmoment

Op 15 maart werd er een uurtje voorgelezen in het kader van de jeugdboekenmaand. De kinderen luisterden aandachtig naar verhaaltjes rond het thema 'vriendschap'.

Sylvia Vandenheede

Op 19 maart was Sylvia Vandenheede te gast voor de leerlingen van het derde leerjaar. Sylvia is vooral bekend voor haar boeken over Vos en Haas. Ze las er dan ook uit voor.

Bart Van Loo

Op woensdag 20 maart was Bart Van Loo te gast in Lichtervelde op de Nacht van de Geschiedenis. Er werd hiervoor samen- gewerkt met het Davidsfonds en de heemkundige kring. Bijna 300 mensen konden genieten van meester-verteller Bart Van Loo. Hoe hij van een 'stoffig' onderwerp als de Bourgondiërs een boeiende uiteenzetting kan maken, is werkelijk fenomenaal.
Evelien De Vlieger

Op vrijdag 22 maart was jeugdauteur Evelien Devlieger te gast voor de leerlingen van het zesde leerjaar. De kinderen van 't Vlot hadden een mooi kunstwerk voor haar ineengeknutseld.
Frank Pollet

Op donderdag 28 maart kwam Frank Pollet twee lezingen geven voor het vijfde leerjaar. Frank slaagde er wonderwel in om de kinderen telkens een uurlang te boeien van begin tot einde. Deze lezingen werden gefinancierd door het samenwerkings-verband BRoeRe.Sabine De Vos

Op dinsdag 2 april was Sabine De Vos te gast in de bib voor de leerlingen van het vierde leerjaar. Ze nam de kinderen mee naar de wereld van de sprookjes uit verre landen. De leerlingen luisterden enthousiast.


Moniek Vermeulen

Op donderdag 4 april was Moniek Vermeulen te gast voor de leerlingen van het eerste leerjaar. Ze luisterden heel aandachtig naar wat Moniek te vertellen had.


Werkjaar KJV afgesloten

Op vrijdag 19 april werd het werkjaar van de kinder- en jeugdjury afgesloten. Dit jaren namen er vijf kleuterklassen deel met 95 kleuters en negentien kinderen. De bibliothecaris bedankte de juryleden en hun begeleiders en maakte de winnaars bekend:

  • groep 1: Plasman (Robben)
  • groep 2 : Dapper Max (Vere)
  • groep 3 : De keukenprins van Mocano (Masters)
  • groep 4 : De goudvisjongen (Thompson)
  • groep 5 : Het geheugenboek (Avery)


Geert Spillebeen

Op dinsdag 23 april kwam Geert Spillebeen langs voor twee lezingen voor de Middenschool. Aangezien Geert gespecialiseerd is in jeugdboeken over de Eerste Wereldoorlog werd het een boeiende uiteenzetting over de Groote Oorlog.

Frank Daenen

Op 9 mei mocht illustrator Frank Daenen de lijst schoollezingen afsluiten. Hij maakte tekeningen voor de kinderen, liet ze meezingen en meebrullen. Daarnaast las hij ook één van zijn verhalen voor. De kleuters waren bijzonder geboeid.

Boekstartdag

Op 17 mei nam de bib deel aan de Vlaamse Boekstartdag. Een tiental peuters kwam luisteren naar verhaaltjes voor de allerkleinsten. Bij die gelegenheid werden de nieuwe zitkussentjes voor de eerste keer gebruikt.

OPENINGSUREN EN CONTACTGEGEVENS


Openingsuren

maandag 15.30 - 18.00 u.

dinsdag gesloten

woensdag 14.00 - 17.30 u.

donderdag gesloten

vrijdag 15.30 - 19.00 u.

zaterdag 09.30 - 12.00 u

zondag gesloten

Jaarlijkse sluiting van 21 juli tot en met 31 juli

Telefoon: 051/72 46 76

email: bibliotheek@lichtervelde.be

Marktstraat 19, 8810 Lichtervelde


Het Bibliotheekpersoneel

Luc Haeghebaert, bibliothecaris

Magda Vanderbeken, bibliotheekassistente

Catharina Aelbrecht, Ann Bral en Sabine Jaques, bibliotheekbediende

Sabine wordt momenteel vervangen door Margo Delecluyse

Carine Verhaege: onderhoud